Dema Drireşkan

Dema Drireşkan ücretsiz

Dema Drireşkan online oku ve ücretsiz indir

Dema Drireşkan Dema ku ez kitaba 'Dema Drireşkan2 dixwinim kiteba Mitka Gribçeva ya 'Ez Li Ser Take place Te Mehkume Mirine Diki2 u rupelan bi dimenen xedar tiji en ku Ongyana jiyaye -ku ew yek ji partizanen di şere li dij faşizme de li ber xwe dane ye-decennial bira min.  Le bele dema mirov tişten ku lehenge kiteba 'Dema Drireşkan ' Şervan dixvine hesten mirov hungers meraqe hin betir bilind dibin. Bi vi aweyi li beranberi tişten ku Şervan jiyaye Tişten ku Onyana jiyane pir sivik decennial. Mina ku bakure Çewlike. Çiyayen şeyten. Tirmeha 195. Komeke gerila u peşeneng blanched en di qonaxa biryare de. Reya ku te hilbijartin blanched rasti leşkeran tine u blanched dibe dereki pewist e şer bikin. Bi vi aweyi çek be rawestan ditegin u di ve deme de Şervan birindar dibe u demeke ji hevalen xwe diqite. u çiroka Şervan pişti ve veqetine dest early english dike. şeruvena Şervan ya heta ku careke confusion digihije hevalen xwe tevna buyuren romane pek tine. Tesawireke xur ya romane heye. Destpekirina buyere peşketina we u bi dawibinu we di maveya zemaneli de pek te. Eğer ku zeman ruhe romane be ,niviskar wi ruhi zep kiriye. Di heman deme de 'Dema Drireşkan'romaneke re ye. Weki ku niviskarek dibeje 'Romanek neynikeke ye ku li seransere reyeke te gerandin' Niviskare 'Dema Drireşkan ' Murat Turk ji seri heta dawi li reya ku şervan bi rojan dimeşe neynikek digire u di romane de nişane me dide.

Yazar: Belge Yayınları

Dema Drireşkan online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Dema Drireşkan okumak itibaren uberupload

4.7 mb. indir kitap

Dema Drireşkan indir itibaren topupload

3.7 mb. indir ücretsiz

Dema Drireşkan indir itibaren uploadbox

5.5 mb. okumak kitap

Dema Drireşkan indir itibaren uberupload.online

4.5 mb. indir

Dema Drireşkan ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Dema Drireşkan okumak içinde djvu

4.1 mb. indir DjVu

Dema Drireşkan indir içinde pdf

4.1 mb. indir pdf

Dema Drireşkan indir içinde odf

4.6 mb. indir ODF

Dema Drireşkan indir içinde epub

5.8 mb. indir ePub