El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti ücretsiz

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti online oku ve ücretsiz indir

Beş yüz yıl kadar önce büyük âlim Suyutîtarafından Arapça olarak kaleme alınan el-İtkan fi ulûmi'l-Kur'an yüzyılar boyu islâm'a hizmet vermiş, Türkçe'ye ise, ancak bu gün çevrilebilmiştir. Eserin orijinali iki kitaptır. Arapça nüshaları, iki kitap birleştirilip tek cilt halinde basılmıştır. Biz, Türkçesini, orijinaline uygun olarak iki cilt yaptık. Eser, Kur'an-ı Kerim'le ilgili bütün bilgileri ansiklopedik tarzda okuyucuya sunduğu için Türkçesine Kur'an ilimleri Ansiklopedisi demeyi uygun bulduk. Bu kitap esas itibariyle ilmî bir tefsir usûlü olmakla birlikte, her Müslümanın Kur'an ve Kur'an tefsiri hakında faydalanabileceği kaynak bir eserdir. Kütüphanesinde Kur'an tefsiri bulunduran Müslüman'a hatırlatmak isteriz ki, tefsirlerde bir arada bulamıyacağı yüzlerce önemli konuyu Kur'an İlimleri Ansiklopedisinde bulacaktır. Bu konuda okuyucuyu aydınlatabilmek amacıyla, kitapta cevaplarını en mükemel şekilde bulabileceği yüzlerce mukader sorudan bazı örnekler verelim: Kur'an'ın indiriliş şekli nasıldı? Vahiy nedir, nasıldır? Kur'an niçin uzun yılar parça parça indirilmiştir? Hangi âyetler hangi olaylarla bağlantılı olarak inmiştir, olayların mahiyetleri nelerdir? Âyetlerin iniş sebeplerinden çıkarılacak hikmetler ve alınacak ibretler nelerdir? Hangi âyetler Meke'de, hangileri Medine'de inmiştir? Hangi âyetler seferde, hangileri gündüz, hangileri gece inmiştir, bu muhtelif iniş şekileriyle sebeplerinin hikmetleri nelerdir? İlk inen âyetler hangileridir? Bunların ilk âyet olmalarındaki sırlar nelerdir? Kur'an niçin sûrelere ayrılmıştır? Sûreler kaç kısımdır? Kur'an âyetlerinin gerçek sayısı kaçtır? Kur'an nasıl okunur? Kaç türlü kırat vardır? Kur'an'ı ilk ezberleyenler ve rivayet edenler kimlerdir? Kimler Kur'an öğretmekle meşhur olmuştur? Kur'an'ın kıratında âlî ve nazil senetler nelerdir? Kıratlardan Mütevatir, Meşhur, Âhad, Şaz, Mevzu ve Mudrec nedir? Yedi harf nedir, yedi kırat imamı kimlerdir? Kırat ihtilafları fıkhı ihtilaflara nasıl sebep olabiliyor? Kur'an'ı geçim vasıtası yapmanın hükmü nedir? Müteşabih ve Muhkem âyetlerin mânası nedir? Bu âyetlerle ilgili meseleler nelerdir? Âyetlerde nâsih-mensuh ne demektir? Kur'an'da hakikat ve mecaz nedir? İcaz ve itnab Kur'an'ın nerelerinde vaki olmuştur? Kur'an'da kimlerin isim, lakap veya künyeleri geçmektedir? Müphem âyetler hangileridir? Haklarında âyet nazil olan kişiler kimlerdir? Bu âyetler hangi sebeplerden ötürü nazil olmuştur? Kur'an'ın tümünü ilgilendiren kaç hadis vardır? Müfesirde aranan şartlar ve uyması gereken esaslar nelerdir? Kaç türlü tefsir vardır? v. b. Okuyucunun, bu ve benzeri bütün mukader soruların cevaplarını Kur'an İlimleri Ansiklopedisinde misaleriyle birlikte bulacağına tekrar işaret etmek isteriz.

Yazar: Madve Yayınları

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti okumak itibaren uberupload

5.8 mb. indir kitap

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti indir itibaren topupload

3.6 mb. indir ücretsiz

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti indir itibaren uploadbox

5.7 mb. okumak kitap

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti indir itibaren uberupload.online

4.7 mb. indir

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti okumak içinde djvu

4.6 mb. indir DjVu

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti indir içinde pdf

5.7 mb. indir pdf

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti indir içinde odf

5.7 mb. indir ODF

El-İtkan- Kur’An İlimleri Ansiklopedisi (2 Cilt- Takım) - İmam Celaleddin Es-Suyuti indir içinde epub

3.7 mb. indir ePub