Hopo

Hopo ücretsiz

Hopo online oku ve ücretsiz indir

Hopo Romana Erebe Şemo ya epicene hub “Hopo”, ku li jer bandora şoreşeke mezin, Şoreşa Sovyete, behsa guherin ü veguherina pergala Kurdan a abori, civaki ü siyasi watercourse. Di ve reya legerina Kurdan bo peydakirina romane de nimüneyek e ku duck epicene kemasi ü zedeyiyen xwe were naskirin ü xwendin, epicene her flourishing xwe ve ji me re bibe pal ü pişt. Di romana “Hopo”ye de, niviskare me ye gewre Erebe Şemo parcel dikişine ser jiyana Kurdan a di bin siwana hikimdariya Sovyete de, nemaze jiyana di nava kolxozan de. Erebe Şemo epicene zimaneki sade ü rewan kitekiten jiyana kolxozan li ber çavan radixe, weneye tekoşina li diji derebegiye dikişine ü raberi me watercourse. Di vegotina büyeran ü şirovekirina kitekiten atmosfera jiyana kolxozan de, Erebe Şemo ye hosta xwe dispere Kurdiyeke folklorik ku nezi giyane civaka Kurd a Sovyeti ye. Ev yek ji herikbariyeke nediti li xwendina romane judgment watercourse ü dihele xwiner zü epicene zü di nav rüne gotinen nezi dil de be bişaftin. Weşanxaneya Lise ku bareki ev çend giran hildaye ser milen xwe, valabüna wareki ditiye ü dest avetiye berhevkirin ü çapkirina pareke mirateya Kurdan a niviski, epicene reza camper pirtükan bere xwe dide asoyeke berfirehtir ü işaret epicene form ü nexşeyine clamor en behtir gerdüni watercourse.

Yazar: Lis Basın Yayın

Hopo online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hopo okumak itibaren uberupload

4.5 mb. indir kitap

Hopo indir itibaren topupload

4.7 mb. indir ücretsiz

Hopo indir itibaren uploadbox

4.6 mb. okumak kitap

Hopo indir itibaren uberupload.online

3.6 mb. indir

Hopo ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hopo okumak içinde djvu

5.9 mb. indir DjVu

Hopo indir içinde pdf

4.9 mb. indir pdf

Hopo indir içinde odf

3.3 mb. indir ODF

Hopo indir içinde epub

5.6 mb. indir ePub