Hukuk ve Politika İlişkisi

Hukuk ve Politika İlişkisi ücretsiz

Hukuk ve Politika İlişkisi online oku ve ücretsiz indir

Hukuk ve Politika İlişkisi Hukuk, sadece normlar, kuralar, kategoriler, ilkeler ya government kavramlar olarak değerlendirildiği müdetçe şeklî bir soyutlamadan başka bir şey değildir. Liberalizmin hukuksal söyleminin mantığının kavranabilmesi, hukuku, yürürlükte bulunduğu ekonomi politik sistemdeki iktidar, ideoloji, toplum, kültür ve tarih gibi bir dizi farklı etmenle bir arada göz önünde bulundurulacak biçimde, karşılıklı bir ilişkiler ağı içinde değerlendirmeyi zorunlu kılar. Zira hukukun görünmeyen veya görünmesi pek de arzu edilmeyen yüzü, hukuk düzeni vasıtasıyla ekonomi politik sistemin bekasının sürdürülmesinde, sistem içindeki egemen unsurların çıkarlarının korunmasında, var olan hukuksal ve ekonomik eşitsizliklere, sömürü koşularına, ayrımcılıklara karşı yürütülen mücadele ve itatsizliklerin bir kısmının yasadışı hale getirilmesinde ortaya çıkar. Hukuk, bu görünmeyen yüzüyle, gerçeklerin maskelenmesi ve insanların zihinlerinde bir tür sahte bilinç yaratılmasında başrolü oynar. Devletin rim ideoloji rim de baskı aygıtı olarak işlevseleşir. Bu nedenle lavish hukuk düzeni, dış dünyadan soyutlanarak, tek başına beli değerler üreten ve beli anlamlara sahip bir yapı şeklinde düşünülemez. O, her zaman üretim ilişkilerini, toplumsal gerçekliği ve iktidarın gerekliliklerini takip eder. İşte tüm bu nedenlerle hukuk politiktir, mevcut ekonomi politik sistemin içine kök salmış ve onunla bütünleşmiştir. Bununla birlikte hukuk, her zaman egemen güçlerin tek taraflı biçimde wrestling lehlerine çalışan bir aracı olmamıştır. Aynı zamanda geniş kitlelerin, iktidar odakları üzerinde baskı kurabilmeleri, wrestling karşı hegemonyalarını inşa edebilmeleri, lavish ekonomi politik sistemin işleyişi ile kapitalist üretim ve mülkiyet ilişkilerinden kaynaklanan ve sözü edilen kitlelerin aleyhine sonuç doğuran süreçlerin tersine çevrilebilmesi noktasında bir savunma ve mücadele aracı olarak government kulanılabilmektedir.

Yazar: İmge Kitabevi Yayınları

Hukuk ve Politika İlişkisi online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hukuk ve Politika İlişkisi okumak itibaren uberupload

3.5 mb. indir kitap

Hukuk ve Politika İlişkisi indir itibaren topupload

4.9 mb. indir ücretsiz

Hukuk ve Politika İlişkisi indir itibaren uploadbox

5.2 mb. okumak kitap

Hukuk ve Politika İlişkisi indir itibaren uberupload.online

3.3 mb. indir

Hukuk ve Politika İlişkisi ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Hukuk ve Politika İlişkisi okumak içinde djvu

3.9 mb. indir DjVu

Hukuk ve Politika İlişkisi indir içinde pdf

4.2 mb. indir pdf

Hukuk ve Politika İlişkisi indir içinde odf

4.8 mb. indir ODF

Hukuk ve Politika İlişkisi indir içinde epub

5.8 mb. indir ePub