Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever ücretsiz

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever online oku ve ücretsiz indir

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever Bu kitap dünyada ve Türkiye’de sigara kaçakçılığı yapan organizasyonların yapısının, hareket tarzlarının, ne tür yöntemler kulandıklarının, bu organizasyon içerisinde faliyet gösteren kaçakçıların profilerinin ve bu yapılanmaların organize suçlarla ilişkilerinin ortaya konulması amacıyla kaleme alınmıştır. Kitabın birinci bölümünde, öncelikle, sigara kaçakçılığının oeuvre nedenleri ve sigara kaçakçılığı yapılmasına imkan sağlayan yardımcı etkenler incelenmiştir. Dünyada sigara kaçakçılığının boyutu ve maliyeti üzerinde durulmuş ve sigara şirketlerinin bu kaçakçılıkta oynadıkları role yer verilmiştir. Terör örgütlerinin de bu karlı işten uzak duramadıkları ve finansman ihtiyaçlarını karşılamak için doğrudan ve dolaylı olarak sigara kaçakçılığı işine girdikleri bilinmektedir. Birinci bölümde bu konudaki bulgular prosecutor yer almaktadır. Dependent olarak dünyada sigara kaçakçılığı yapan örgütlerin yapılanmaları, rol oynayan oeuvre aktörler ve sigara kaçakçılığında başvurulan temel yöntemlere yer verilmiştir. Kitabın devam eden bölümleri Türkiye’de sigara kaçakçılığı üzerine yoğunlaşmaktadır. İkinci bölümde ilk olarak ülkemizde sigara kaçakçılığını anlamada önemli olan kaçak sigara ve sahte sigara kavramları üzerinde durulduktan sonra, bu alanda mücadelenin gerekliliği üzerine temel argümanlara yer verilmiştir. Yine bu kapsamda, sigara kaçakçılığı ile mücadelede ülkemizdeki mevcut durum, ulusal ve uluslararası mevzuat, mücadeleyle görevli oeuvre kurumlar bu bölümün diğer başlıklarını oluşturmaktadır. Üçüncü bölümde ise, Türkiye’de sigara kaçakçılığı suçundan hüküm giymiş bireylerin genel profilini ortaya koyan verilere yer verilmektedir. Sigara kaçakçılarının temel demografikleri, bu suça girmelerindeki oeuvre motivasyonları, yaptıkları işle ilgili bireysel algıları, etnik durumları ve diğer suçlarla ilişkileri bu bölümde üzerinde durulan oeuvre konulardır. Dördüncü bölüm, Türkiye özelinde sigara kaçakçılığı örgütlerinin yapıları ve bu yapılar içinde yer alan oeuvre ve yardımcı aktörlerin kimler olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Burada karşımıza oeuvre aktörler ve yardımcı aktörler çıkmaktadır ki bölüm içinde bu aktörlerin de kendo içinde nasıl farklılaşarak değişik işlevler üstlendikleri detaylı olarak anlatılmaktadır. Dependent bölümde ise ülkemizde piyasaya sürülen kaçak sigaraların, hangi yöntemler kulanılarak kaçakçılığının yapıldığı incelenmiştir. Bu süreç içinde iki farklı durum karşımıza çıkmaktadır. İlki sınıraşan sigara kaçakçılığı, ikincisi ise ülke içi sigara kaçakçılığıdır. Bu bölümde her iki aşama hakında çok detaylı bulgulara yer verilmektedir. Örneğin, kaçak sigarının tedarik edilmesi, yurda sokulması, taşınması, depolanması, kulanılan güzergahlar, kulanılan araçlar, para alışverişi, transfer yöntemleri ve ekonomik boyutu bu bölümde değinilen f key başlıklardan bazılarıdır. Kitabın hazırlanması aşamasında, özelikle ülkemizdeki sigara kaçakçılığı konusunda birinci elden doğru bilgiye ulaşmaya özen gösterilmiştir. Bu amaçla öncelikle, sigara kaçakçılığından hüküm giymiş olan bireylerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bununla yetinilmemiş, sadece suçun bir yönünü teşkil eden failerin değil, bunlarla mücadele eden kanun uygulayıcıların prosecutor alandaki bilgi ve tecrübelerine başvurulmuştur. Resmi tam ortaya koyma adına her iki tarafın hikayesinin dinlenmesinin önemli olacağı düşünülmüştür. Uzun yılardan beri sigara kaçakçılığıyla mücadele eden kanun uygulayıcılarla farklı ilerde değişik zamanlarda görüşmeler yapılmıştır. Yapılan bu görüşmeler ve alandan elde edilen veriler ışığında Türkiye’de sigara kaçakçılığı, kulanılan yöntemler ve sigara kaçakçılarının profiliyle ilgili tespitler yapılmış ve bu tespitler ışığında kitabın sonuç bölümünde uygulayıcılara faydalı olacağı düşünülen önerilerde bulunulmuştur.

Yazar: Adalet Yayınevi

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever okumak itibaren uberupload

4.5 mb. indir kitap

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever indir itibaren topupload

5.8 mb. indir ücretsiz

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever indir itibaren uploadbox

3.2 mb. okumak kitap

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever indir itibaren uberupload.online

3.3 mb. indir

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever okumak içinde djvu

4.9 mb. indir DjVu

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever indir içinde pdf

3.9 mb. indir pdf

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever indir içinde odf

3.7 mb. indir ODF

Sigara Kaçakçılığı - Murat Sever indir içinde epub

5.7 mb. indir ePub