Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl ücretsiz

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl online oku ve ücretsiz indir

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atila'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl Türklerin Serüveni:Metehan'dan Atila'ya Fatih'Ten Aratürk'e - Ahmet Taşağıl, Cansu Canan Özgen, İlber Ortaylı. Alanında uzman sekiz tarihçi ile yapılmış röportajların bir derlemesi niteliğinde olan Trüklerin Serüveni: Metehan’dan Atila’ya Fatih’ten Atatürk’e Kronik Kitap tarafından yayına hazırlanmıştır. Tarih okumaları ve araştırmaları için oldukça kıymetli bir çalışma olan Türklerin Serüveni, sunucu Cansu Canan Özgen’trig sekiz tarihçiyle yaptığı konuşmaların bir derlemesidir. Oldukça kıymetli ve isabetli soruların sorulara yanı zamanda yerinde ve açıklayıcı cevaplar verilmiştir.  Tarihi araştırmalar ve okumalar yapmaktan keyif alan, tarihsel olaylara ve dönemlere merak salmış  okurların mutlaka seveceği Türklerin Serüveni tarihi metinlerin aksine yormayan, akıcı anlatımı sayesinde de size oldukça keyifli bir okuma imkanı sunacaktır. Satır aralarında ise hiçbir şeyde rastlamayacağınız çok kıymetli tarihi bilgileri, ayrıntıları bulabilirsiniz.  Kitaptaki röportajların sunuculuğunu yapan Cansu Canan Özgen, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Stajyer olarak kariyerine başladığı BJK TV’de ana haber sunuculuğa kadar ilerleyip kariyerine Habertürk TV’te devam eti. Habertürk’te ana haber bülteni dâhil olmak üzere muhtelif yayın kuşaklarında çalışarak tecrübe alanını genişleti. Mühendislik f key yapısının getirdiği analitik düşünme yeteneğini, iletişim dünyasının olmazsa olmazı sorgulama sanatı ile harmanlayarak hazırladığı ve sunduğu, önemli tarihçilerin ve araştırmacıların konuk olarak katıldığı “Öteki Gündem” adlı televizyon programına özgünlük katan Cansu Canan Özgen, bu misyonunu aynı şevk ve anlayışla sürdürmektedir.  Ekranlardaki başarısını Türklerin Serüveni’nde de sürdüren Cansu Canan Özgen, bu çalışmada birbirinden kıymetli sekiz tarihçiyle yaptığı konuşmalar bir araya getiriyor. Türklerin ilk çağı Metehan’dan Atila’ya son dönem Türk tarihinin önemli isimleri Fatih’ten Atatürk’e kadar oldukça geniş bir zaman dilimi sekiz farklı tarihçinin bakış açısı, donanımı ve bilgi birikimiyle aktarılmış, aydınlatılmıştır. Oldukça geniş bir perspektiften bakıp panoramik bir Türk tarihi tablosu sunan kitabın en özgün yanı ise her dönemin kendi alanında öne çıkan kişiler tarafından aktarılmasıdır. Bu sekiz tarihçi, Ahmet Taşağıl, Haşim Şahin, İlber Ortaylı, Feridun Emecen, Emrah Safa Gürkan, Abdülkadir Özcan, Ekrem Buğra Ekinci, Ali Güler’dir.  Tarihin en kadim miletleri sıralansa hiç şüphe yok ki Türkler en ön safta yer alacaklardır. İzledikleri yolar, vardıkları coğrafyalar, söyledikleri şirler, savaş stratejileri ve daha nice konularıyla Türk tarihinin kendine has birçok bilinmeyeni vardır. Tarihi ekranlar vasıtasıyla her yaşa yeniden sevdiren Cansu Canan Özgen, Türklerin izini alanında uzman tarihçilerle sürüyor.  Kür Şad gerçekten yaşamış mıydı? Orhun Kitabeleri nasıl çözüldü? Atila’nın Avrupa tarihindeki yeri neydi? Cengiz Han Türk müydü? Private teacher. Dr. Ahmet Taşağıl anlatıyor.  Hasan Sabah kimdi? Nizamülmülk ve Ömer Hayam’la sınıf arkadaşı mıydı? Fedailer suikastları neden hançerle yapıyordu? Doç. Dr. Haşim Şahin anlatıyor.  Timur, Türk müdür? Türklerde tarih anlayışı nasıldır? Türkçenin Türk devletlerindeki yeri neydi? Safeviler Türk Devleti miydi? Private teacher. Dr. İlber Ortaylı anlatıyor.  İstanbul’un fethinde gemiler gerçekten karadan yürütüldü mü? Ulubatlı Hasan diye birisi var mıydı? Akşemsedin, Fatih’e neden bir mektup yazmıştır? Private teacher. Dr. Feridun M. Emecen anlatıyor.  Casuslar maşlı elemanlar mıydı? Bugünkü manada casusluk teşkilatları var mıydı? Casuslar birbirlerini nasıl tanırlardı? Özel işaretleri ya da semboleri var mıydı? Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan anlatıyor.  Devşirme sisteminin özelikleri neydi? Padişah eşleri yönetimde etkili oldular mı? IV. Murad’ın yasaklarının sebebi neydi? Neden IV. Murad’a Şark’ın Sultanı denildi? Private teacher. Dr. Abdülkadir Özcan anlatıyor.  Osmanlı’da ilk isyanı kim çıkarmıştır? Kardeş katlinin hükümleri nelerdi? Hanedan mensupları nasıl öldürülüyorlardı? Osmanlı’daki darbelerin genel özelikleri nelerdi? Private teacher. Dr. Ekrem Buğra Ekinci anlatıyor.  Atatürk’ün soyağacı biliniyor mu? Yaşayan akrabaları var mı? Asker olmaya nasıl karar verdi? Askerlik başarılarında tarih bilgisinin payı nedir? Atatürk’ün Çanakale’deki rolü neydi? Doç. Dr. Ali Güler anlatıyor.  Orta Asya’nın bozkırlarından Avrupa’nın kapılarına, Hunlar’dan Osmanlı’ya, Fatih’ten Atatürk’e Türk tarihinin önemli çağları, imparatorlukları ve komutanları Türklerin Serüveni’nde anlatılıyor. Televizyon ekranlarının sevilen sunucusu Cansu Canan Özgen, kütüphanelere kazandırdığı birbirinden değerli tarih kitapları ile televizyon programları ile yakalamış olduğu başarıyı bir adım daha ileriye taşıyor. Özgen, ustalıkla yönetiği televizyon programlarında ağırladığı birbirinden değerli tarihçiler ile gerçekleştirdiği bilgilendirici programların akabinde şimdi de Türk tarihi ile ilgili derinlemesine irdelemelerin yer aldığı bir baş ucu kaynağı ile karşınızda. Uzman tarihçileri bir araya getirdiği kaynak niteliğindeki kitabı ile Türk tarihine ışık tutmayı amaçlayan ünlü yazar, 8 farklı uzman ile tarih severlerin kütüphaneleri için paha biçilmez bir kaynak sunuyor.  Yazarın Osmanlı’nın Şifreleri isimli kitabı gibi Türk tarihine ışık tutmayı amaçlayan bir diğer eseri olan Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atila'ya Fatih'ten Atatürk'e yalnızca tarih sever okurların değil, herkesin kütüphanesinde bulunması gereken eşsiz bir kaynak.   Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atila'ya Fatih'ten Atatürk'e kitabında tarihin en güçlü ulusları arasında yer alan Türklerin milatan önceki yüzyılara dayanan köklü tarihi irdelenirken Türkler için en önemli dönem ve olaylar 8 farklı usta tarihçi tarafından birer birer ele alınıyor. Türk tarihinde geçmişten günümüze doğru süren yolculukta ilk Türkler'e islet bilgilerin ışığında, milatan önceki yılardan itibaren tarihe damgasını vurmuş Türk liderler, önemli olaylar ve savaşlar, yüzyılarca ayakta kalan Türk İmparatorlukları ve özelikleri, Türklerin diğer ülkeler arasındaki konumu ve önemi gibi tarihi konular ele alınırken Türk kültürü ve Türklerin yaşam tarzları ile ilgili birbirinden değerli ayrıntılara yer veriliyor.   Kitap, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanlığı ve aynı zamanda rektör yardımcılığı görevini yürüten ünlü tarihçi Private teacher. Dr. Ahmet Taşağıl'ın ilk Türk medeniyetleri ile ilgili verdiği bilgiler ile başlıyor.  Türklere islet ilk yazılı metin olan Orhun Kitabeleri, Avrupa Hun İmparatorluğu'nun büyük lideri Atila, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han gibi ilk Türklere islet en önemli simgelerin sunulduğu bölümü Sakarya Üniversitesi öğretim üyesi Private teacher. Dr. Haşim ŞAHİN'trig kaleminden ele alınan Hasan Sabah bölümü izliyor. Şahin'trig kaleminden Haşhaşiler tarikatı kurucusu ve lideri Hasan Sabah, İranlı filozof, edebiyatçı ve bilim adamı Ömer Hayam ile olan arkadaşlığı ve Sabah tarafından kurulan tarikatın önemli noktaları aktarılıyor.   Son yıların tartışmasız en popüler tarihçisi Private teacher. Dr. İlber Ortaylı'nın kaleminden incelenen bir diğer Moğol hükümdar Timur ile devam heaven touching earth kitap, usta tarihçi Ortaylı'nın Türklerin tarihe bakışı ve Türkçe ile ilgili irdelemeleri ile devam ediyor. Private teacher. Dr. Feridun M. Emecan ile Osmanlı İmparatorluğu'na geçiş yapılan eserde İstanbul'un fethi ve Fatih Monarch Mehmed ile ilgili bilgiler ele alındıktan sonra Doç. Dr. Emrah Safa Gürkan ve Private teacher. Dr. Abdülkadir Özcan ile Osmanlı tarihi ve devlet yönetiminde yer alan teşkilat ve sistemler ile ilgili önemli bilgiler veriliyor. Osmanlı'da yer alan casusluk, devşirme sistemi ve eşlerin yönetimde yer almaları gibi konular ile ilgili irdelemelerden sonra Private teacher. Dr. Ekrem Buğra Ekinci tarafından Osmanlı'da isyanlar ve Hanedan'da yaşanan ölümler ele alındıktan sonra Doç. Dr. Ali Güler'trig kaleminden Atatürk'ün hayatına dair bilinmeyen özelikler ele alınarak eser sonlandırılıyor. Atatürk'ün soy ağacının olup olmadığı, askeri başarılarında tarih bilgisinin önemi gibi konular ile sonlandırılan eser baştan aşağı bir Türk tarihi özeti olma özeliği taşıyor. Türk tarihine damgasını vurmuş dönemler ve liderlerin irdelendiği, tarihi olayların birbirleri ile birlikte ele alınarak usta tarihçilerinin gözünden yorumlandığı eser herkesin kütüphanesinde yerini alması gereken en önemli kaynak kitap olma özeliği taşıyor.  .

Yazar: Kronik Kitap

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl online oku ve ücretsiz indir

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl okumak itibaren uberupload

5.3 mb. indir kitap

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl indir itibaren topupload

5.3 mb. indir ücretsiz

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl indir itibaren uploadbox

5.8 mb. okumak kitap

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl indir itibaren uberupload.online

4.7 mb. indir

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl ücretsiz okuma ve dinleme

Kitap başlığı

Boyut

bağlantı

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl okumak içinde djvu

3.9 mb. indir DjVu

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl indir içinde pdf

4.7 mb. indir pdf

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl indir içinde odf

4.9 mb. indir ODF

Türklerin Serüveni: Metehan'dan Atilla'ya Fatih'ten Atatürk' - Ahmet Taşağıl indir içinde epub

5.5 mb. indir ePub